Noreg har fått gjennomslag for åtvaring til gravide på snusboksar