8,5 millionar til forsking på berekraftige løysingar

foto