Polske styresmakter: Polen har teke imot 1,8 millionar flyktningar