Kripos etterforskar lege som står bak gjentekne feiloperasjonar