Framleis ikkje funnet foreldra til to evakuerte barn frå Afghanistan