Utgreiing om plasseringa av oljefondet blir stansa