Har signert ny 10-årskontrakt

foto
GLEDE: Nordfjord såg ei stund ut til å vere vekke som kontorstad. No er det glede over at ein har fått forlenga leigekontrakten. Frå venstre: Styreleiar i Stad eigedomsutvikling KF, Ove Bjørlo, byggforvaltar i SVV, Trond Torvund, kontaktperson for bygget, Terje Sand frå SVV, Ole-Mathias Nes i SVV, som møtte i staden for plassjef Margot Åsebø og t.h. dagleg leiar i Stad eigedomsutvikling KF, Svein Otto Melheim. Foto: Anna Wuttudal