Tenkjer utvikling – kjøper seks tomter i Hogaåsen

foto
To nye: På denne tomta, som er under opparbeiding, kjem det to nye bustader som er like dei to som er overleverte, seier Jøran Riise. Foto: Tormod Flatebø