Éin av fire fekk mildare straff på grunn av lang saksbehandlingstid

foto