Høgsterett avviser anke frå 19-åring etter skiulykke i Telemark