Den katolske kyrkja vil kjempe for å avskaffe dødsstraff