Omfattande redningsaksjon etter fallulykke i Sogn og Fjordane