Tilstanden framleis alvorleg for éin passasjer frå Viking Sky