Kripos skal sjå på saknasak frå Ørsta med nye auge