NVE tilrår løyve til anlegg for landstraum til Equinor-plattformer