Rett24: Nav-avgjerd frå Efta-domstolen kjem onsdag