FHI: Smittespreiinga i Noreg heldt fram nedover førre veke