Kontroll på bustadbrann i Rauma – ein person er ikkje gjort greie for