Russland åtvarar mot eskalering i Afghanistan når USA trekker seg ut