Korona-studie: Eldre framleis plaga seks månader etter innlegging