Advokat sikta for å ha underslått titals millionar kroner av pengane til klientar