Barna til danske framandkrigarar blir ikkje automatisk danske statsborgarar