Drapssikta mann i Bergen blir lauslaten frå varetekt