Danske dømd til 19 år i fengsel for hasjsmugling til Noreg