Helseministeren: – Digital kompetanse gir oss eit fortrinn