Redningsaksjon ved Utsira: Sakna fiskar funnen død