CDC: Blodpropp-tilfelle ikkje sett hos vaksinerte som har fått Pfizer og Moderna