EFO: Energieffektivisering kan frigjere meir energi enn vindkrafta skaper