Skulane og barnehagane i Brønnøy blir stengde ut veka