Juryen har avgjort skuldspørsmålet i Eirik Jensen-saka