Regjeringa vil utsetta terrorsikringsfrist med ti år