Oljefondet fekk ei avkasting på 1,8 prosent i andre kvartal