Bøndene og staten møtest til nye krisepakkeforhandlingar