Greitt å skyte fire ekstra ulvar, seier Klima- og miljødepartementet