Svak nedgang i erstatningsutbetalingar etter feilbehandling