Fylkesmannen frikjenner helsevesenet etter at gut (1) døydde i drikkevasskandalen