Ei ny positiv prøve

foto
I løpet av dei siste åtte prøvetakingsdagane har 13 av 1389 analyserte prøver vore positive. Foto: ILL.FOTO