Pasientombodet kritisk til at private teststasjonar brukar ufaglærte