foto
Synnøve Søvik Myklebust og Tom Roelofzen synest er fint å kunne kombinere fritidsaktivitetar med å plukke søppel i naturen. Her er litt av det som dei har plukka opp frå sjøbotnen medan dei har dykka utanfor Sagastad. Foto: Bjørn Myklebust

Koplar av med fridykking