Smittevernutstyr blir ikkje mangelvare etter Suez-stansen