EU forlenger innsats mot menneskesmugling i Middelhavet