FN-rapport: Norske vintrar krympar og fisket blir trua av klimaendringar