Kunnskapsministeren: Eit overordna mål at alle barn skal tilbake på skulen før sommaren