Høie: – Betre testing viktig for å lette på tiltak