Høie gir ingen Oslo-garantiar om ekstra vaksinedosar