Studie: Jakta på muterte virus gir meir presis smittesporing