USAs Ukraina-ambassadør forklarte seg om ukjend telefonsamtale