Tysdag kjem nytt vaksinescenario – Noreg ligg etter Norden

foto