Røde Kors: – Urban krigføring set millionar av liv i fare