Framleis mogleg å søkje om bustøtte sjølv om fristen har gått ut